ELMOTHERM® 009-0008 – Прозрачен изолационен лак, 180ºС

Прозрачен високотемпературен електроизолационен лак, съхнещ на въздух.

ELMOTHERM® 009-0008 е високо температурен, полиестерно модифициран лак, съхнещ на въздух, подходящ за приложения клас Н. ELMOTHERM® 009-0008 съхне на въздух много бързо, като осигурява много твърдо и гъвкаво покритие. При възможност импрегнираните детайли могат да бъдат нагрети до 80ºС за по-бързо съхнене. ELMOTHERM® 009-0008  се характеризира с отлична устойчивост на топлина, киселини и основи.

Разредител: D100

Подходящ за импрегниране на:

-трансформатори

-статорни намотки

-печатни платки

-резистори

-кондензатори и др.