Eднокомпонентен импрегнационен лак за изпичане ELMOTHERM®VF970

ELMOTHERM®VF970 е еднокомпонентен импрегнационен лак за изпичане с висока механична и химическа устойчивост.

ELMOTHERM®VF970 е еднокомпонентен импрегнационен лак за изпичане, на основата на епоксиднo-фенолна система, с дългосрочна стабилност в резервоар и температурен клас  180°С.

ELMOTHERM®VF970 е подходящ за импрегнация на изделия, които изискват висока механична и химическа устойчивост.

Подходящ разредител  – D 133.

Предпочитаните приложения за ELMOTHERM®VF970 са:

• херметични двигатели
• генератори
• трансформатори
• машини за кораби