Статичен миксер MBQX 05-16L

Статичен миксер MBQX 05-16 L,се използва за работа с двукомпонетни материали в съптношение на смесване 4:1/10:1.

Подходящ за работа с двукомпонетни лепила Acralock SA 10-05 Blk, Acralock SA 10-15 Blk, Acralock SA 10-15 UVWHT.