Статичен миксер MBQ 05-16L

Статичен миксер MBQ 05-16 L,се използва за работа с двукомпонетни материали в съптношение на смесване 1:1/2:1.

Подходящ за работа с двукомпонетни лепила Acralock SA 1-05 Nat.