Ръчен пистолет за двукомпонентни лепила/смоли 50/75мл

Ръчен пистолет за двукомпонентни лепила/смоли

За опаковки с обем 50 мл и 75 мл се предлагат следните ръчни пистолети, взависимост от съотншението на смесване:

Съотношение на смесване 10:1 – Ръчен пистолет модел DS 51-10-00

Съотношение на смесване 1:1   2:1 –  Модел  DMA 51-00-10