Полиестерна изолация/Polyester film

Прозрачен или млечнобял полиестерен филм, гъвкав и силно устойчив на сили на опън, разкъсване и външни въздействия. Той е инертен и не пропуска  масла, греси и летливи ароматни съединения. Не съдържа алергени или пластификатори и при нормални условия не се разгражда с течение на времето. Има високи електроизолационни свойства. Изолира при температури между -70 ° и + 130 ° С. Използва се като електрическа изолация за двигатели, генератори, трансформатори, бобини, кабели и проводници, и др.

Полиестерната изолация може да бъде доставена на цели рулони или разкроена на ширини по спецификация на клиента.

За допълнителна техническа информация и наличност моля не се колебейте да се свържете с нас.