Пневматичен пистолет за двукомпонентни лепила/смоли 50/75мл

Ръчен пистолет за двукомпонентни лепила/смоли

За опаковки с обем 50 мл и 75 мл се предлагат пневматични пистолети.

Съотношение на смесване 10:1 – пистолет модел DPS 50

Съотношение на смесване 1:1   2:1