Калаен припой NTG Sn99Cu

NTG  Sn99Cu1 е безоловен калаен припой, с SN7 флюс сърцевина, подходящ за използване в електронният сектор.
Остатъчното вещество флюс не е агресивно и не е електрическо проводимо.