Еднокомпонентна електроизолационна смола Dobeckan®PE820DP2

Еднокомпонентна полиестерна смола Dobeckan®PE820DP2, подходяща за импрегнирането на малки и средни и големи двигатели.

Dobeckan®PE820DP2 e еднокомпонентна импрегнационна смола с нисък вискозитет, с температурен клас 180°C.

Dobeckan®PE820DP2 е горещо съхнеща смола и след импрегнация  се характеризира с много добри механични и диелектрични свойства дори при високи температури. 

Предпочитаните приложения за Dobeckan®PE820DP2 са импрегнирането на малки и средни и големи двигатели.