Еднокомпонентна електроизолационна смола Dobeckan®PE820H1L1

Dobeckan®PE820H1L1 e еднокомпонентна,  ненаситена полиестерна смола, без съдържанание на стирен.

Подходяща за импрегниране на намотки на електрически машини с температурен клас 180°C.

Предпочитаните приложения за Dobeckan®PE820H1L1 са:
• двигатели
• статори
• трансформатори
електрически намотки