Водоразтворим лак Aquanel®014-3424

Aquanel 014-3424 е водоразтворим лак, устойчив на влага и висока температура. Подходящ за импрегниране на статори, спирачки, намотки и др.

Aquanel®014-3424 е водоразтворим, полиестерно модифициран лак, с отлична стабилност в съд. Екологично чист лак, специално разработен, съгласно ограниченията, предвидени в действащите закони, за съдържанието на емисии концентрирана сярна киселина.

Aquanel®014-3424 се характеризира със следните отличителни свойства:
-отлична устойчивост на влага
-отлична адхезия и гъвкавост
-отлична стабилност
-сравнително бързи цикли на съхнене
-висока точка на възпламеняване (над 95°C).